Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Kafé-dialog i Radøy bibliotek

Ungdom møter politikarar

Ivrige samtalar rundt borda mellom politikarar og ungdom på Kafé-dialog i Radøy bibliotek!

Det mangla ikkje engasjement verken hos ungdommen i Radøy eller politikarane då dei møttest i Radøy bibliotek tysdag 12 mai for å samsnakke om korleis ei eventuell kommunesamanslåing kan påverke tilbodet til dei unge i Radøy i framtida.
Tema for samtalane var helse, ungdomsmiljø og barnehage og skule. Og  etter  tilbakemeldingane frå politikarane å døme, fekk  dei med seg innspel frå ungdomane, som vil vere nyttige i den vidare prosessen når spørsmålet om ny kommunestruktur skal avgjerast!

Arrangementet var eit samarbeid mellom Radøy bibliotek, Radøy ungdomsklubb og Ungdomsrådet i Radøy

Brukarkommentarar

Du må vere logga inn for å skrive kommentarar.

Ingen kommentarar