Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Velferdsteknologi, på godt eller vondt?

Er det teknologien som skal redde velferdsstaten, eller er det tvert imot? Kjem teknologiske løysingar som vil å ta seg av store delar av til dømes omsorgsarbeidet i framtida?

Tid og stad:

  1. måndag, 11. juni 2018 Tid: 19:00 Lindås bibliotek, Knarvik senter
Pris: Gratis Publikum: Vaksne

Er det ein robot som laga til pillebrettet om nokre år? Eller kanskje gjer roboten det allereie i dag?

I 2016 vart det såkalla «Lindåsprosjektet», der kommunen prøvde ut korleis omsorgsteknologien påverkar helse- og omsorgstenesta i kommunen.
Prosjektleiar Kari Eidnes Bjørkheim fortel korleis kommunen har tatt i bruk teknologien og korleis dette påverkar brukarane, altså oss.
Vi vil og få høyre litt korleis brukarane i kommunen opplever den nye tida.

Gratis inngang.

Alle er velkomne

Brukarkommentarar

Du må vere logga inn for å skrive kommentarar.

Ingen kommentarar