Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Lindås filial

Velkommen til Lindås filial

Filialen er flytta til Lindåshallen, og gjort meirope. Det vil seie at filialen er open når hallen er open. Då er det høve til å bruke biblioteket og låne på vanleg måte sjølv om ikkje personalet er tilstades. Personalet er til stades måndag 14-19 og onsdag 13-16.

 

 


 

 Lindås filial

(Bilete: Frå opninga av nye Lindås filial i Lindåshallen 6. september 2013)

Her kan du:

  • Låne bøker, tidsskrift, lydbøker og DVDar. Det du ikkje finn på filialen, kan vi skaffe frå hovudbiblioteket, eller andre bibliotek i landet.
  • Spele brettspel og dataspel
  • Bruke internett og teksthandsamingsprogram
  • Gjere leksar
  • Slå av ein prat med bibliotekaren og andre kjende
  • Låne lokalet til møteverksemd
  • Filialen har internetttilgang.

 

OPNINGSTIDER - biblioteket er ope når Lindåshallen er open.

MED PERSONALE:

Måndag 14.00 -  19.00
Onsdag 13.00 - 16.00

Personalet er ikkje til stades frå og med 15. juni og til og med 15. august og mellom jul og nyttår. 

 

KONTAKT:

Lindås filial
Lindåshallen
Veråsvegen 9
5955 LINDÅS

Tlf: 56 37 52 58  (når personalet er til stades)

Kontakt elles:

Lindås bibliotek

Tlf: 56 37 54 31