Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Accessibility

Du kan endre sida ved å endre innstillingane i nettlesaren.

Font-storleik

Du kan endre skriftstorleiken på nettstaden din ved å endre innstillingane på nettlesaren din. I dei fleste moderne nettlesarane gjer du det ved å halde nede Ctrl-tasten og spinne hjulet på musa

Dersom det ikkje fungerer, vil du finne alternativ for å endre tekststorleiken i menyen til nettlesaren:

 • Firefox: Vel vising, så Tekststorleik. Du kan også bruke Ctrl og + eller -.
 • Internet Explorer: VEL vising, så Tekststorleik.
 • Safari: Opne "Innhald"-menyen og vel "Auke tekststorleiken" 'eller' "Reduser tekststorleiken" '
 • Opera: vel Vis og . da zoomfaktor. Du kan også bruke + og -.
  • Fargar / skrift-typar

   Du kan stille fargar og fontar i nettlesaren dersom du trur at det forbetrar lesinga av området. Innstillingar er i dei fleste nettleserane under Verktøy-menyen.

   Dersom du er usikker på korleis du gjer det: meir informasjon er tilgjengeleg i hjelp-funksjonen til nettlesaren.

   Tastaturnavigering

   Dersom du har problem med å bruke mus, er det ofte lettare å navigere med tastaturet. I dei fleste nettlesarane kan du gjere dette ved hjelp av Tab-tasten for å hoppe frå ei kopling til den neste, og Enter eller Retur-tasten for å aktivere ei lenkje. For å gå til den førre lenkja, held du nede Skift-tasten medan du trykkjer Tab.

   For å unngå "fana" deg forbi ei rekkje linkar før du får til hovudinnhaldet er ein link øvst på kvar side, "Gå til innhald" gjer det mogeleg å komme direkte til hovedinnhaldet.

   Dei fleste nettleserarane støttar hurtigtastar (kalla tilgangstastar) til å navigere i nettsider. Korleis ein bruker hurtigtaster varierer mellom ulike nettlesarar og operativsystem, men i Windows bruker du i dei fleste tilfella ALT + tilgangstasten (Internet Explorer) eller SKIFT + ALT + tast (Firefox .) I Mac OS vert CTRL-tasten brukt i staden for ALT i begge tilfella

   Følgjande tilgangstastar er definerte på denne nettstaden:.

   Tilgang-tast: S
   Hopp over navigasjon og gå direkte til innhald

   Tilgangtast: 0
   Accessibility (denne sida)

   Tilgangtast: en
   Startside

   Tilgangtast : 3
   Nettkart

   Tilgangtast: 4
   Hopp til søkjefeltet

   Tilgangtast: 7
   Kontakt