Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Søk arrangement

 1. Arne Årseth: Bilete frå Nordhordland

  Dei siste åra har Arne Årseth frå Studio Nordhordland gjeve ut fleire bøker med nye og gamle bilete frå Lindås og Nordhordland. Fotografen kjem til biblioteket i Knarvik og snakkar om bøkene sine og viser bilete.

  torsdag 05 april 2018 19:00
  Lindås bibliotek
 2. Barnekino

  Biblioteket har barnekino

  torsdag 12 april 2018 10:30
  Lindås filial
 3. Eventyrstund

  Velkommen til eventyrstund på biblioteket!

  torsdag 04 januar 2018 10:30
  Meland bibliotek
  måndag 08 januar 2018 10:30
  Lindås bibliotek
  måndag 05 februar 2018 10:30
  Lindås bibliotek
  torsdag 08 februar 2018 10:30
  Meland bibliotek
  torsdag 15 februar 2018 10:30
  Lindås filial
  torsdag 01 mars 2018 10:30
  Meland bibliotek
  måndag 05 mars 2018 10:30
  Lindås bibliotek
  torsdag 15 mars 2018 10:30
  Lindås filial
  torsdag 05 april 2018 10:30
  Meland bibliotek
  måndag 09 april 2018 10:30
  Lindås bibliotek
  torsdag 03 mai 2018 10:30
  Meland bibliotek
  måndag 07 mai 2018 10:30
  Lindås bibliotek
 4. Forfattartreff: Sissel Værøyvik

  Sissel Værøyvik kjem til Lindåshallen for å snakke om den nye boka si.

  måndag 15 januar 2018 19:00
  Lindås filial
 5. Kairo, mitt nabolag

  Christian Stejskal er ein norsk fiolinist, fotograf og historieforteljar med base i Kairo. I mulitmediaframsyninga tek han oss med på si eiga pilegrimsferd frå fødebyen Wien, via Jerusalem til den heilage byen Aksum i Nord-Etiopia.

  tysdag 30 januar 2018 19:00
  Lindås bibliotek
 6. Klimaendringar på Vestlandet: Korleis handtere det uunngåelege?

  Korleis handterer vi at klimaet endrar seg og gir oss eit villare og våtare ver? Foredrag og debatt på biblioteket.

  onsdag 07 mars 2018 19:00
  Lindås bibliotek
 7. Klimaendringar på Vestlandet: Korleis handtere det uunngåelege?

  Debatt og foredrag på biblioteket

  torsdag 18 januar 2018 19:30
  Radøy bibliotek
 8. Kristin Sørsdal om migrantruter, menneskeverd, murar og Middelhavet

  Foredrag om flyktningar, Middelhavet, omsetjing, språk og reiser.

  måndag 16 april 2018 19:00
  Lindås bibliotek
 9. Kystspråket liv laga?

  Er dei gamle orda og uttrykka frå kysten i ferd med å gå i gløymeboka? Hanne Sophie Greve har tatt til orde for ein dugnad for å redde kystspråket.

  onsdag 02 mai 2018 19:00
  Lindås bibliotek
 10. Laurdagskonsert

  Elevar ved Lindås kulturskule held konsert i biblioteket og bibliotekaren kjem med lesetips.

  laurdag 27 januar 2018 11:00
  Lindås bibliotek
  laurdag 10 mars 2018 11:00
  Lindås bibliotek
 11. Morsmålsdagen

  Strilabiblioteket markerer den internasjonale morsmålsdagen

  onsdag 21 februar 2018 12:00
  Lindås bibliotek
 12. Onsdagskonsert

  Elevar ved Lindås kulturskule held konsert i biblioteket og bibliotekaren kjem med lesetips.

  onsdag 23 mai 2018 18:00
  Lindås filial
 13. Skal det vere nokre tusenlappar?

  Per Ole Ekker frå Frivilligsentralen viser korleis du kan bruke Tilskuddsportalen for å få støtte til prosjekt eller drift.

  onsdag 18 april 2018 19:00
  Lindås bibliotek
 14. Språkkafe

  Velkomen til språkkafe. Lindås bibliotek arrangerar språkkafe for dei som ynskjer å snakke betre norsk og som ikkje har norsk som morsmål.

  måndag 08 januar 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 15 januar 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 22 januar 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 29 januar 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 05 februar 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 12 februar 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 19 februar 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 05 mars 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 12 mars 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 19 mars 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 09 april 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 16 april 2018 14:00
  Lindås bibliotek
  måndag 23 april 2018 14:00
  Lindås bibliotek
 15. Temakveldar om psykisk helse: Depresjon

  Biblioteket i Knarvik set psykisk helse på dagsorden i 2018. Første temaet er depresjon.

  torsdag 18 januar 2018 19:00
  Lindås bibliotek
 16. Velferdsteknologi, på godt eller vondt?

  Er det teknologien som skal redde velferdsstaten, eller er det tvert imot? Kjem teknologiske løysingar som vil å ta seg av store delar av til dømes omsorgsarbeidet i framtida?

  måndag 11 juni 2018 19:00
  Lindås bibliotek
 17. Verkstadsaktivitetar - eksperiment

  Vi følgjer opp dei kjekke eksperimentstundene med Thomas og Erna i haust og inviterer til nye eksperiment, i vår med Ulrikke og Øystein.

  tysdag 16 januar 2018 16:30
  Lindås bibliotek
  tysdag 30 januar 2018 16:30
  Lindås bibliotek
  tysdag 13 februar 2018 16:30
  Lindås bibliotek
  tysdag 06 mars 2018 16:30
  Lindås bibliotek