Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Lindås - bokbussen NYFIKEN

Velkommen til Nyfiken!

Bokbussen i Lindås besøkjer barnehagar og skular i kommunen. Vaksne kan tinga bøker via biblioteket i Knarvik og få dei Bokbussen Nyfikenleverte på næraste bokbuss-stopp.

RUTE HAUSTEN 2017

 

RUTE 1 – PARTALSVEKER

ONSDAG
08.30 - 11.30 Alversund barneskule

12.05 - 12.25 Busstoppet ved Smilehullet barnehage

12.30 - 12.45 Nordhordland barnehage, Lykkeliten

 

TORSDAG
08.50 - 09.50 Kløvheim skule

10.05 - 11.05 Myking skule

11.45 - 12.10 Natås barnehage

12.30 - 12.50 Hundvin naturbarnehage

13.00 - 14.15 Skodvin Montessoriskule

 

FREDAG

08.30 - 11.00 Leiknes skule

 

 

RUTE 2 - ODDETALSVEKER

ONSDAG
08.30 - 08.50 Seim barnehage, Strilatun

08.55 - 09.15 Seim barnehage, hovudbygget

09.30 - 11.30 Seim skule

 

TORSDAG
08.30 - 08.50 Alversund Montessoribarnehage

08.50 - 10.20 Nordhordland kristne grunnskule

10.30 - 10.50 Trollskogen barnehage

12.00 - 12.30 Knarvik barnehage

12.35 - 12.50 Juvikstølen barnehage

13.00 - 13.20 Haugen barnehage


FREDAG
08.40 - 10.00 Eikanger skule

10.15 - 12.00 Ostereidet barneskule

12.05 - 12.25 Ostereidet barnehage


Bokbusskontakt:

Anne-Marie Øgaard

Kontor: 56 37 55 33

E-post: bokbussen@lindas.kommune.no

 

RUTE 1

køyrer annakvar veke, i partalsvekene
- første køyredag hausten 2017: onsdag 6. september
- siste køyredag hausten 2017: fredag 1. desember

RUTE 2

køyrer annakvar veke, i oddetalsvekene

- første køyredag hausten 2017: onsdag 13. september
- siste køyredag hausten 2017: fredag 8. desember

Bussen køyrer ikkje i veke 41 (haustferie) og fredag 10. november.