Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Radøy bibliotek

Radøy kommunelogo

Ulike tenester

E-lån Hordaland        e-lån 
 
PressReader: aviser og tidsskrift på mange ulike språk

Gratis strøyming av norske kortfilmar og dokumentarfilmar    filmbib

Vipps: Radøy kommune Radøy bibliotek  # 113160    betaling i biblioteket

 

TilsetteBiblioteksleiar: Anne Elisabeth Waage 
E-post: biblioteksjef@radoy.kommune.no
Mob.nr  47026335

                                                                                                                                                    
I tillegg til utlån av ulike typer medier, kan biblioteket tilby trådlaust nettverk og datamaskinar til bruk for publikum.
I biblioteket kan ein få opplevingar av ulike slag og det vert med jamne mellomrom arrangert teaterframsyninger for store og små, forfattartreff, musikkafé og anna. Sjekk Kva skjer eller Kalender på Radøy kommune sine heimesider.

Ordninga ”Biblioteket heim til deg” gjer det mogeleg for brukarar som av ulike grunnar ikkje fysisk kan besøke biblioteket, å få køyrd heim til seg bøker eller anna som dei ønskjer å låne.

Eit anna satsingsområde er å skaffa pensumlitteratur til fjernstudentar og andre i etter- og vidareutdanning.

Bokbåten Epos kjem til Radøy to gonger i året og har faste stopp på Sletta, Hordabø, Nordanger og Toska 

 

 

 

 

Ordinære opningstider:

Måndag     16-20
Onsdag     13-20
Laurdag     11-15