Hugseliste

Du har 0 titlar på hugselista.

Vis hugseliste

Starten av innholdet

Opprett brukerkonto

Opprett ein brukarkonto - Trin 1 (av 2)

Med din eigen brukarkonto, kan du bruke alle funksjonane våre.

Brukarkontoen er personleg, og for å opprette ein treng du eit lånekort og ein PIN kode. Kontakt biblioteket om du ikkje har dette.

Tast inn lånekortnummer og PIN-kode. Deretter trykker du Neste for å gå til trin to."